newXem phim HD hay nhất 2013new

DJ Hay, Nhạc DJ cực mạnh, Nhạc Nonstop 2013

Link Sopcast xem bóng đá trực tiếp

Danh sách những kênh trực tiếp bóng đá trên hệ thống của bongda.tivi24h.com
Danh sách được cập nhật liên tục. Lần cập nhật gần nhất 30/11/2011


No Tên Kênh Link Ngôn ngữ Tốc độ Xem
9 Ilhas sop://broker1.sopcast.com:3912/67746 Bồ Đào Nha
13th Stream sop://broker.sopcast.com:3912/106491 Hà Lan 1225Kbps Xem
13.2th Stream sop://broker.sopcast.com:3912/xxxxx Hà Lan
2 and 2 sop://broker.sopcast.com:3912/102067 Ucraina 1500Kbps
A Ace Sports sop://broker.sopcast.com:3912/100287 Tiếng Anh
Afritelly sop://broker.sopcast.com:3912/100969
Ajacied sop://broker.sopcast.com:3912/51966 Hà Lan
Alekotv1 sop://broker.sopcast.com:3912/108108 Rumani 500Kbps
Alekotv2 sop://broker.sopcast.com:3912/110576 Rumani
Alfa TV sop://broker1.sopcast.com:3912/33040 Nga
Alpha TV sop://broker1.sopcast.com:3912/32146 Hy Lạp
Alpha TV 2 sop://broker1.sopcast.com:3912/42525 Hy Lạp
Alv sop://broker.sopcast.com:3912/82153 Anh/Tây Ban Nha 1240Kbps Xem
Alv 2 sop://broker.sopcast.com:3912/80517 Anh/Tây Ban Nha
Angus Og sop://broker.sopcast.com:3912/116230 Tiếng Anh 650Kbps Xem
Antena 1 sop://broker.sopcast.com:3912/72565 Rumani
sop://broker.sopcast.com:3912/80625
Antileech sop://broker.sopcast.com:3912/80373 Thổ Nhĩ Kỳ
Aslan Pencesi sop://broker.sopcast.com:3912/35516 Thổ Nhĩ Kỳ
Atdhe sop://broker1.sopcast.com:3912/48608 Tiếng Anh
Atdhe 1 sop://broker1.sopcast.com:3912/48608 Tiếng Anh
Atdhe 2 sop://broker.sopcast.com:3912/48609 Tiếng Anh
Atdhe 3 sop://broker.sopcast.com:3912/48610 Tiếng Anh
ATV sop://211.152.36.38:3912/6010
Azsportz sop://broker.sopcast.com:3912/94450 Tiếng Anh 650Kbps
Azsportz 2 sop://broker.sopcast.com:3912/94451 Tiếng Anh
B Balldee Sports sop://broker.sopcast.com:3912/47009
Balldee Sports 5 sop://broker1.sopcast.com:3912/47009 Tiếng Anh
Barcaly TV sop://broker.sopcast.com:3912/56278
BBC sop://broker.sopcast.com:3912/109227 Tiếng Anh
Be2live sop://broker.sopcast.com:3912/107960 Rumani 450Kbps Xem
Be2live 2 sop://broker.sopcast.com:3912/110579 Rumani
Best of P2P sop://broker.sopcast.com:3912/82550 Hà Lan
Best Sports live 1 sop://broker.sopcast.com:3912/108934 Rumani 1290Kbps Xem
Best Sports live 2 sop://broker.sopcast.com:3912/108935 Rumani 600Kbps
BG Football sop://broker1.sopcast.com:3912/72604 Bungari
BHT1 sop://broker.sopcast.com:3912/6455 Bosnia
Bloodzeed HQ sop://broker.sopcast.com:3912/106723 Tiếng Anh 1315Kbps Xem
Bluenosebryan sop://broker.sopcast.com:3912/82138 Tiếng Anh
Blues Power sop://broker1.sopcast.com:3912/40074
Booya TV sop://broker.sopcast.com:3912/47535
Bosnia Channels sop://broker1.sopcast.com:3912/6455 Bosnia
Boudir TV sop://broker1.sopcast.com:3912/19788
BR-TV Extra sop://broker.sopcast.com:3912/39455 Đức
BrewCrew sop://broker.sopcast.com:3912/72812
BS1 sop://221.130.183.201:3920/920
BTC Romania sop://broker.sopcast.com:3912/40299 Rumani
BUF sop://broker.sopcast.com:3912/12974 Pháp
C Cable Soccer sop://broker.sopcast.com:3912/6099 Anh/Trung Quốc
Cable Sports sop://211.152.36.38:3912/6008 Anh/Trung Quốc
CCTV 1 sop://211.152.36.38:3912/15102 Trung Quốc
CCTV 12 sop://211.152.36.38:3912/15106 Trung Quốc
CCTV 5 sop://broker.sopcast.com:3912/6002 Trung Quốc 325Kbps Xem
CCTV 7 sop://61.155.169.103:3918/1103 Trung Quốc
CeloCRF TV sop://broker.sopcast.com:3912/21409 Bồ Đào Nha
CSPN sop://broker.sopcast.com:3912/72926 Trung Quốc
D Danish Delight sop://broker.sopcast.com:3912/73169 Đan Mạch Xem
Danish Delight 2 sop://broker.sopcast.com:3912/79329 Đan Mạch
Derby HD1 sop://broker.sopcast.com:3912/90801 Rumani 500Kbps
Derby HD2 sop://broker.sopcast.com:3912/90802 Rumani 340Kbps
Derby HD3 sop://broker.sopcast.com:3912/93289 Rumani 300Kbps
Derby HD4 sop://broker.sopcast.com:3912/93290 Rumani 340Kbps
Digi Sport 1 RO sop://broker.sopcast.com:3912/119537 Rumani 748Kbps
Digi Sport sop://broker.sopcast.com:3912/110388 Rumani
Digi Sport 1 sop://broker.sopcast.com:3912/111719 Rumani 800Kbps Xem
Digi Sport 3 sop://broker.sopcast.com:3912/112233 Rumani 690Kbps Xem
Digi Sport + sop://broker.sopcast.com:3912/111686 Rumani 650Kbps Xem
Dolce Sport 1 sop://broker.sopcast.com:3912/112093 Rumani 750Kbps
Dolce Sport 2 sop://broker.sopcast.com:3912/112094 Rumani 475Kbps
Dragon TV sop://211.152.36.38:3912/6401 Trung Quốc
DSC 1 sop://broker.sopcast.com:3912/xxxxx Hà Lan
DSC 2 sop://broker.sopcast.com:3912/xxxxx Hà Lan
DSC 3 sop://broker.sopcast.com:3912/xxxxx Hà Lan
DSC 4 sop://broker.sopcast.com:3912/100804 Hà Lan 1120Kbps Xem
DSC 5 sop://broker.sopcast.com:3912/xxxxx Hà Lan
DSC 6 sop://broker.sopcast.com:3912/100806 Hà Lan 1120Kbps Xem
DSC 7 sop://broker.sopcast.com:3912/xxxxx Hà Lan
DSC 8 sop://broker.sopcast.com:3912/xxxxx Hà Lan
Dubai Sports sop://broker.sopcast.com:3912/95688 Ả Rập
E EPL Soccer sop://broker.sopcast.com:3912/34545 Tiếng Anh
EPL sop://broker.sopcast.com:3912/109676 Tiếng Anh
ESPN China sop://broker1.sopcast.com:3912/10912 Tiếng Anh
ESPN RUS sop://broker.sopcast.com:3912/112191 Tiếng Nga 1700Kps
ESPN live 1 sop://broker1.sopcast.com:3912/57700 Tiếng Anh
ESPN TaiWan sop://broker.sopcast.com:3912/23597 Trung Quốc
ETV Estonia sop://broker.sopcast.com:3912/34266 Estonia
Eurosport sop://broker.sopcast.com:3912/102149 Nga 1500Kbps
Euro Sport PL sop://broker.sopcast.com:3912/71303 Ba Lan
Euro Sport 2 PL sop://broker.sopcast.com:3912/71304 Ba Lan
Euro Sport Ro sop://broker.sopcast.com:3912/60713 Rumani 745Kbps Xem
Euro Sport 2 Ro sop://broker.sopcast.com:3912/80398 Rumani 850Kbps
Euro Sport 3 Ro sop://60.12.164.67:3912/80398 Rumani 875Kbps
Euro Sport HD sop://broker.sopcast.com:3912/113416 Tiếng Rumani 1600Kbps Xem
F Fez Sports sop://broker.sopcast.com:3912/83773 Tiếng Anh
Footy First sop://broker.sopcast.com:3912/40473 Tiếng Anh
Footy in HD sop://broker.sopcast.com:3912/34659 Tiếng Anh
Fox Soccer sop://broker.sopcast.com:3912/90775 Tiếng Anh 650Kbps
Fox Soccer 2 sop://broker.sopcast.com:3912/90686 Tiếng Anh
Fox Soccer Plus sop://broker.sopcast.com:3912/90685 Tiếng Anh 748Kbps Xem
Fox Soccer TV sop://broker.sopcast.com:3912/81774 Tiếng Anh
FSC sop://broker.sopcast.com:3912/90521 Tiếng Anh 748Kbps Xem
Fussballportal sop://broker.sopcast.com:3912/69369 Đức
G GE Sports sop://broker.sopcast.com:3912/54109 Georgia
Golazzo sop://broker.sopcast.com:3912/109400 Rumani
GonzTV sop://broker.sopcast.com:3912/43197 Đức
Greece Football sop://broker.sopcast.com:3912/7746 Hy Lạp
Greece TV sop://broker.sopcast.com:3912/32146 Hy Lạp
GSP TV sop://broker.sopcast.com:3912/111618 Rumani
sop://broker.sopcast.com:3912/105157
sop://broker.sopcast.com:3912/90522
Guangdong Sports sop://broker.sopcast.com:3912/6543 Trung Quốc
H Holic’s TV sop://broker1.sopcast.com:3912/27761
Hd-Sport sop://broker.sopcast.com:3912/113222 Rumani 500Kbps
HQLivesports sop://broker.sopcast.com:3912/94325 Tiếng Anh
I Inter TV sop://broker1.sopcast.com:3912/56963 Italia
Inter TV 1 sop://broker.sopcast.com:3912/114175 Ucraina 1681Kbps
Iraqgoals 1 sop://broker1.sopcast.com:3912/68629 Tiếng Anh
Iraqgoals 2 sop://broker.sopcast.com:3912/68668 Tiếng Anh
Iraqgoals 4 sop://broker1.sopcast.com:3912/68667 Tiếng Anh
K K23 sop://broker.sopcast.com:3912/109519
KBS1 sop://222.73.211.182:3920/1400 Hàn Quốc
KBS2 sop://222.73.211.182:3920/1401 Hàn Quốc
Koora Tounsia sop://broker.sopcast.com:3912/29995 Tuynidi
Koora Tounsia 2 sop://broker.sopcast.com:3912/58884 Tuynidi
L Liby Sports sop://broker.sopcast.com:3912/101119 Liby
Lig TV sop://broker1.sopcast.com:3912/39200 Thổ Nhĩ Kỳ
Lig TV 2 sop://broker.sopcast.com:3912/44955 Thổ Nhĩ Kỳ
Live Myo Digi Sport sop://broker.sopcast.com:3912/99537 Rumani 300Kbps
Liverpool sop://broker.sopcast.com:3912/84846 Tiếng Anh
Live Soccer TV sop://broker.sopcast.com:3912/98700 Rumani
Live Soccer TV 1 sop://broker.sopcast.com:3912/115715 Rumani 1200Kbps Xem
Live Soccer TV 2 sop://broker.sopcast.com:3912/98701 Rumani
Live Soccer TV 3 sop://broker.sopcast.com:3912/112888 Rumani 1200Kbps
Live Soccer TV 4 sop://broker.sopcast.com:3912/112889 Rumani 700Kbps
Live TV sop://broker.sopcast.com:3912/94332 Nga
Live TV 2 sop://broker.sopcast.com:3912/99879 Nga
LTVN Cricket sop://broker1.sopcast.com:3912/57448 Tiếng Anh
M M and M 1 sop://broker.sopcast.com:3912/116777 Hà Lan 848Kbps
M and M 2 sop://broker.sopcast.com:3912/xxxxx Hà Lan
M and M 3 sop://broker.sopcast.com:3912/114851 Hà Lan 948Kbps
M and M 4 sop://broker.sopcast.com:3912/114095 Hà Lan 858Kbps Xem
M and M 5 sop://broker.sopcast.com:3912/xxxxx Hà Lan
M and M Low sop://broker.sopcast.com:3912/xxxxx Hà Lan
Maged TV sop://broker1.sopcast.com:3912/90335 Tiếng Anh
Maged TV 2 sop://broker.sopcast.com:3912/90336 Tiếng Anh
Maged TV 3 sop://broker.sopcast.com:3912/90337 Tiếng Anh
Maged TV 4 sop://broker.sopcast.com:3912/90338 Tiếng Anh
Maxsportz 1 sop://broker.sopcast.com:3912/94932 Tiếng Anh
Maxsportz 2 sop://broker.sopcast.com:3912/91303 Tiếng Anh
MBC ESPN sop://222.73.211.182:3920/1413 Hàn Quốc
Mbovo sop://broker.sopcast.com:3912/112151 Tiếng Anh
Meciuri 1 sop://broker.sopcast.com:3912/98534 Rumani 975Kbps Xem
Meciuri 2 sop://broker.sopcast.com:3912/98533 Rumani 600Kbps Xem
MK Sport sop://broker.sopcast.com:3912/20077 Sécbi
MK Sport 2 sop://broker1.sopcast.com:3912/9226 Sécbi
MLS 1 sop://broker1.sopcast.com:3912/49550 Tiếng Anh
MMA TV sop://broker.sopcast.com:3912/24267 Tiếng Anh
N Navip sop://broker.sopcast.com:3912/79509 Nga 1581Kps Xem
Navip HD sop://broker.sopcast.com:3912/91871 Tiếng Nga 1550Kbps Xem
Net Hellas sop://broker1.sopcast.com:3912/32146
NFL Live 1 sop://broker.sopcast.com:3912/23598 Tiếng Anh
NHK BS1 sop://221.130.198.26:3920/1712 Nhật
NO 1 sop://broker.sopcast.com:3912/22508 Tiếng Anh
Nova Sports sop://broker.sopcast.com:3912/119538 Tiếng Anh 500Kbps
Norrie Sports sop://broker.sopcast.com:3912/108707
NTV+ Football sop://broker1.sopcast.com:3912/73257 Nga
NTV+ Online sop://broker.sopcast.com:3912/114023 Nga 1600Kbps
NTV+ Sport sop://broker.sopcast.com:3912/114018 Nga 1550Kbps
NTV+ Sport HD sop://broker.sopcast.com:3912/101521 Nga
NVS sop://broker.sopcast.com:3912/79984 Hà Lan
NVS 1 sop://broker.sopcast.com:3912/74174 Hà Lan
NVS 2 sop://broker.sopcast.com:3912/74175 Hà Lan
NVS 3 sop://broker.sopcast.com:3912/74176 Hà Lan
NVS 4 sop://broker.sopcast.com:3912/74177 Hà Lan
NVS 5 sop://broker.sopcast.com:3912/74178 Hà Lan
NVS 6 sop://broker.sopcast.com:3912/74179 Hà Lan
NVS 7 sop://broker.sopcast.com:3912/74180 Hà Lan
NVS 8 sop://broker.sopcast.com:3912/74181 Hà Lan
NVS 9 sop://broker.sopcast.com:3912/74182 Hà Lan
NVS 10 sop://broker.sopcast.com:3912/74183 Hà Lan
NVS 11 sop://broker.sopcast.com:3912/74184 Hà Lan
NVS 12 sop://broker.sopcast.com:3912/74185 Hà Lan
O One Soccer TV sop://broker.sopcast.com:3912/96441 Tiếng Anh 900Kbps
P P.A.B sop://broker.sopcast.com:3912/58918
P2P Tele sop://broker.sopcast.com:3912/70590 Tây Ban Nha
P2P4ALL sop://broker1.sopcast.com:3912/67602
Pensfanholland sop://broker.sopcast.com:3912/65179 Hà Lan
Polish Public Sport CL sop://broker.sopcast.com:3912/80248 Ba Lan
Polish Public Sport CL 2 sop://broker1.sopcast.com:3912/80249 Ba Lan
Polish Public Sport Polska sop://broker.sopcast.com:3912/80258 Ba Lan
Polish Public Sport Polska 2 sop://broker.sopcast.com:3912/80251 Ba Lan
Polish Public Sport sop://broker.sopcast.com:3912/11028 Ba Lan
Polish Public Sport 2 sop://broker.sopcast.com:3912/56947 Ba Lan 450Kbps
Polish Public Sport 3 sop://broker.sopcast.com:3912/65059 Ba Lan
Polish Public Sport Special sop://broker.sopcast.com:3912/68445 Ba Lan
Pro TV sop://broker.sopcast.com:3912/80621 Rumani
PS2 sop://broker.sopcast.com:3912/67233
Punxfutbol sop://broker.sopcast.com:3912/77156 Tây Ban Nha
R Ram sop://broker.sopcast.com:3912/31936
Robat TV sop://broker.sopcast.com:3912/45786
Rokec Sopcast sop://broker.sopcast.com:3912/116665 Slovenia 314Kbps
RTL7 sop://broker.sopcast.com:3912/9089 Hà Lan
RTR Sport sop://broker.sopcast.com:3912/68115 Nga
RUS NTV+ Football sop://broker.sopcast.com:3912/109038 Nga
RUS NTV+ Sport sop://broker.sopcast.com:3912/111483 Nga
RUS NTV+ Uefa sop://broker.sopcast.com:3912/111481 Nga 1530Kbps
RUS Sport sop://broker.sopcast.com:3912/110217 Nga 1500Kbps
RUS Sport Sop sop://broker.sopcast.com:3912/114021 Nga 1595Kbps
Russia 1 Sport sop://broker.sopcast.com:3912/119615 Nga 1500Kbps
S SBS sop://222.73.211.182:3920/1402 Hàn Quốc
Scene Sports 1 sop://broker.sopcast.com:3912/57623
SCTV15 http://tructiepbongda.com/channel/kenh-the-thao-sctv15 Tiếng Việt Xem
Setanta Sports sop://broker.sopcast.com:3912/90521 Tiếng Anh
Setanta Sports CA sop://broker.sopcast.com:3912/121160 Tiếng Anh
ShangHai Documentary sop://211.152.36.38:3912/6404 Trung Quốc
ShangHai Sports sop://broker.sopcast.com:3912/6001 Trung Quốc
Simply the Best sop://broker.sopcast.com:3912/76311 Hà Lan
Sky Sports 1 sop://broker.sopcast.com:3912/29705 Tiếng Anh
Sport1 sop://broker.sopcast.com:3912/111947 Rumani
Sporting TV sop://broker.sopcast.com:3912/120979 Rumani 900
SLT Szwecja Public sop://broker1.sopcast.com:3912/11075 Thuỵ Điển
SM sop://broker.sopcast.com:3912/26342 Tiếng Anh
SM 2 sop://broker.sopcast.com:3912/42942 Tiếng Anh
SNTV 4 sop://broker.sopcast.com:3912/48128 Tiếng Anh
Soccer Chile sop://broker1.sopcast.com:3912/17622 Spanish
Soccer HD sop://broker.sopcast.com:3912/117447 Rumani 697Kbps Xem
Soccer HD 1 sop://broker.sopcast.com:3912/112673 Rumani 650Kbps
Soccer HD 2 sop://broker.sopcast.com:3912/107086
Solaris sop://broker.sopcast.com:3912/17544
Sport HD sop://broker.sopcast.com:3912/107216
Sport-Box 1 sop://broker.sopcast.com:3912/102426 Rumani Xem
Sport-Box 2 sop://broker.sopcast.com:3912/102427 Rumani
Sport-Box 3 sop://broker.sopcast.com:3912/102428 Rumani
SPORT.RO sop://broker.sopcast.com:3912/80562 Rumani
Sport123 sop://broker.sopcast.com:3912/105144 Rumani
Sport123 2 sop://broker.sopcast.com:3912/107215 Rumani
Star Sports China sop://broker.sopcast.com:3912/6029 Tiếng Anh
Star Sports sop://broker.sopcast.com:3912/93444 Tiếng Anh
Star Sports Taiwan sop://221.130.198.26:3920/4633 Trung Quốc
SUI 99 sop://broker.sopcast.com:3912/21061
T TBS sop://broker1.sopcast.com:3912/6019 Hàn Quốc
Television Canaria 2 sop://broker.sopcast.com:3912/68868 Spanish
Tomcio sop://broker.sopcast.com:3912/92207 Ba Lan
Trgoals sop://broker.sopcast.com:3912/101232 Tiếng Anh
True Sports 1 sop://202.184.52.228:3912/1726 Thái Lan
True Sports 5 sop://202.184.52.228:3920/1640 Thái Lan
Tunisia TV sop://broker.sopcast.com:3912/29995 Tuynidi 500Kbps Xem
Tunisia TV HD sop://broker.sopcast.com:3912/92997 Tuynidi 991Kbps Xem
Tunisia TV 3 sop://broker.sopcast.com:3912/88686 Tuynidi
TV Galo web sop://broker1.sopcast.com:3912/18123
TV Goal sop://broker.sopcast.com:3912/76832
TV Sapo sop://broker1.sopcast.com:3912/19755 Bồ Đào Nha
TV Seba sop://broker.sopcast.com:3912/60498 Pháp
TVB Jadeite sop://broker1.sopcast.com:3912/6018 Trung Quốc
TVR1 sop://broker.sopcast.com:3912/60706 Rumani 878Kbps Xem
TVR1 HD sop://61.155.169.103:3918/98115 Rumani
TVR2 sop://broker.sopcast.com:3912/80620 Rumani
U Ukraina TV sop://broker.sopcast.com:3912/27867 Ukraina
Ukraina TV 2 sop://broker.sopcast.com:3912/79356 Ukraina
Ukraina TV 3 sop://broker.sopcast.com:3912/102454 Ukraina
Ukraina TV 4 sop://broker.sopcast.com:3912/90096 Ukraina
Uruguay League sop://broker1.sopcast.com:3912/46155 Uruguay
V Video Land sop://221.130.198.26:3920/1367 Trung Quốc
Vito Portugal sop://broker1.sopcast.com:3912/49159 Bồ Đào Nha
Voetbal sop://broker.sopcast.com:3912/6670 Hà Lan
W Webcam TV sop://broker.sopcast.com:3912/51813
White Rat TV sop://broker.sopcast.com:3912/30188
White Rat TV 2 sop://broker.sopcast.com:3912/19796
Woobi sop://broker.sopcast.com:3912/47969 Tiếng Anh
Y YES sop://broker.sopcast.com:3912/6816 Tiếng Anh 800Kbps Xem
Z Zenit TV sop://broker.sopcast.com:3912/58633 Nga
Zuca TV sop://broker.sopcast.com:3912/33472 Spanish
+ Xem kết quả bóng đá trực tuyến: Tại đây
+ Link Sopcast xem tất cả các trận: Tại đây
+ Hướng dẫn xem bóng đá bằng Sopcast: Tại đây
+ Các bạn hãy truy cập vào các kênh sau để xem: Kênh VTC1 | Kênh VTC2| Kênh VTC3| Kênh VTV1| Kênh VTV3| TH Vĩnh Long 2| TH Quảng Ninh

-


166bet