Để xem bóng đá các bạn vào các link sau:
Kênh 1 | Kênh 2 | Kênh 3 | Kênh 4

[Mega1280] Paris By Night 98 DVD5 & DVD9


DVD5:
Link Folder
http://mega.1280.com/folder/XACPVL/

Link part gồm 90 link mỗi link 100Mb.

http://mega.1280.com/file/96M3T5FI77/
http://mega.1280.com/file/LJ5MHTM8JI/
http://mega.1280.com/file/J9B7BCIIIH/
http://mega.1280.com/file/SLGMLFAN6Y/
http://mega.1280.com/file/06EA0ERNBU/
http://mega.1280.com/file/AIPT4W19DH/
http://mega.1280.com/file/EBD7FM3V01/
http://mega.1280.com/file/YQ0ZW6TZAJ/
http://mega.1280.com/file/FAJLGQNE3R/
http://mega.1280.com/file/DTRRFNEAZM/
http://mega.1280.com/file/P6AQVKEEDE/
http://mega.1280.com/file/C69CUA7NSW/
http://mega.1280.com/file/Z3M8COKO6A/
http://mega.1280.com/file/83SVKO83MT/
http://mega.1280.com/file/339LPFR47P/
http://mega.1280.com/file/9OQTN6TKRH/
http://mega.1280.com/file/G58U1CLUAN/
http://mega.1280.com/file/UAG72AJ3A5/
http://mega.1280.com/file/HNHMLTQN4Y/
http://mega.1280.com/file/OVS9D99XU2/
http://mega.1280.com/file/A2DFKXWYOJ/
http://mega.1280.com/file/ENBZDWZE5J/
http://mega.1280.com/file/C56YW0P0Q7/
http://mega.1280.com/file/8GTQ8PLL9A/
http://mega.1280.com/file/FC6Q9R58Y4/
http://mega.1280.com/file/2W92HGEDTM/
http://mega.1280.com/file/CI4ID6CMQN/
http://mega.1280.com/file/6EUHHVSL6J/
http://mega.1280.com/file/U4S7AJADUY/
http://mega.1280.com/file/Y7AG1DYTH3/
http://mega.1280.com/file/QUY45MNW1Z/
http://mega.1280.com/file/5LHHG3XPUA/
http://mega.1280.com/file/XLSW8SCU52/
http://mega.1280.com/file/M97PKPRIRF/
http://mega.1280.com/file/FQ5SRSU3UM/
http://mega.1280.com/file/Y5SRM2CCTK/
http://mega.1280.com/file/6URB8CGJHQ/
http://mega.1280.com/file/AP2IEM3OBB/
http://mega.1280.com/file/MFQYVW6VNI/
http://mega.1280.com/file/YAR5RSNYJZ/
http://mega.1280.com/file/7BJLQLUYWQ/
http://mega.1280.com/file/NVDBG460FY/
http://mega.1280.com/file/BQOHKO0Y14/
http://mega.1280.com/file/6Z7XFS5PMP/
http://mega.1280.com/file/Z8K1P12VOA/
http://mega.1280.com/file/G7NLQBRQJ0/
http://mega.1280.com/file/ZSBEOZ7VDE/
http://mega.1280.com/file/U4ROO65ILK/
http://mega.1280.com/file/797XDACH0A/
http://mega.1280.com/file/5WSMV8B91B/
http://mega.1280.com/file/789HQ8515R/
http://mega.1280.com/file/OGVQYL13QH/
http://mega.1280.com/file/0781WET7UF/
http://mega.1280.com/file/W28LUAWPDC/
http://mega.1280.com/file/8Q48MFXAPF/
http://mega.1280.com/file/GRU48ADCYI/
http://mega.1280.com/file/K7BZ7DRJCU/
http://mega.1280.com/file/E8T1NMSXGS/
http://mega.1280.com/file/KWAF5YLCOR/
http://mega.1280.com/file/1A4ODP4X6Z/
http://mega.1280.com/file/NQFCKUM0AW/
http://mega.1280.com/file/O2SEDET1J7/
http://mega.1280.com/file/3ECUG30XVS/
http://mega.1280.com/file/4ZSO9OI8IO/
http://mega.1280.com/file/H1A6UX593T/
http://mega.1280.com/file/XHMRCJA2X7/
http://mega.1280.com/file/TJ91ST7B1I/
http://mega.1280.com/file/UYJTJC5MNZ/
http://mega.1280.com/file/YN6LVRJJFI/
http://mega.1280.com/file/1T7P0QNMQL/
http://mega.1280.com/file/ATW0W153XF/
http://mega.1280.com/file/PJOKLBNPCB/
http://mega.1280.com/file/IQR6E81T70/
http://mega.1280.com/file/WBLF3WRXN9/
http://mega.1280.com/file/BUPKA56N2P/
http://mega.1280.com/file/7VQCTM737F/
http://mega.1280.com/file/67NI5HVGDW/
http://mega.1280.com/file/FQ6YZIL5G2/
http://mega.1280.com/file/4AQESDGTIE/
http://mega.1280.com/file/U1BEG2VD3E/
http://mega.1280.com/file/0L3BJ7XS4V/
http://mega.1280.com/file/4W4J5STAC5/
http://mega.1280.com/file/26XVQX9M1O/
http://mega.1280.com/file/4JZZ7J0D0O/
http://mega.1280.com/file/T1PKDGK8G1/
http://mega.1280.com/file/SF4SI0VBJJ/
http://mega.1280.com/file/FEZ3YQCO8T/
http://mega.1280.com/file/CDLJKOVW5M/
http://mega.1280.com/file/V649796M9E/
http://mega.1280.com/file/MY5518ERFS/

DVD9

Link folder:
http://mega.1280.com/folder/TFE1P8/

Link part gồm 148 link mỗi link 100Mb.

http://mega.1280.com/file/0BT1Q0GX0E/
http://mega.1280.com/file/0EQ9JRWVW3/
http://mega.1280.com/file/0H2YJ3Q3IF/
http://mega.1280.com/file/19KO55GQXH/
http://mega.1280.com/file/1BUTWR96AT/
http://mega.1280.com/file/1IZII79A74/
http://mega.1280.com/file/1Q6UIPAXXB/
http://mega.1280.com/file/1R7WSKPPG6/
http://mega.1280.com/file/25NK0VSXHH/
http://mega.1280.com/file/2AQ0D156OP/
http://mega.1280.com/file/2N9DQT24E1/
http://mega.1280.com/file/36INGHYPVS/
http://mega.1280.com/file/39W16IKCKE/
http://mega.1280.com/file/3WD0SCSRXJ/
http://mega.1280.com/file/40TN7PYVZ3/
http://mega.1280.com/file/47K84OKB7S/
http://mega.1280.com/file/4P91OYWESX/
http://mega.1280.com/file/50SI8L7IED/
http://mega.1280.com/file/56GVOCO2ZA/
http://mega.1280.com/file/5E6SGC2JKV/
http://mega.1280.com/file/5TB9CFXO2I/
http://mega.1280.com/file/5YMX50E8Q2/
http://mega.1280.com/file/6KIHLN3HBZ/
http://mega.1280.com/file/6N5AKHN2FK/
http://mega.1280.com/file/70ARPQY91Q/
http://mega.1280.com/file/76CJ70YG9M/
http://mega.1280.com/file/7AOKDQTBR2/
http://mega.1280.com/file/7KEWN4VYDU/
http://mega.1280.com/file/7LZHSTQ6BU/
http://mega.1280.com/file/7UMJX8GLE5/
http://mega.1280.com/file/8367B2AF9Q/
http://mega.1280.com/file/87T0RGIMSM/
http://mega.1280.com/file/8KVCS3XZUF/
http://mega.1280.com/file/8Q7QTKMPD8/
http://mega.1280.com/file/8S8BAJLEGR/
http://mega.1280.com/file/8WQSS1Y191/
http://mega.1280.com/file/91XYEW4033/
http://mega.1280.com/file/9M9PTOR8NS/
http://mega.1280.com/file/9O9X711JYI/
http://mega.1280.com/file/9YJ8AY601Q/
http://mega.1280.com/file/A0YJ8CG0G4/
http://mega.1280.com/file/AARF8MMLQE/
http://mega.1280.com/file/ALZD1QE67U/
http://mega.1280.com/file/B1NQQHF30P/
http://mega.1280.com/file/B2Z83J5OK9/
http://mega.1280.com/file/BX6PBMRU25/
http://mega.1280.com/file/BXCM5ULMAM/
http://mega.1280.com/file/C6AGQUYQ5W/
http://mega.1280.com/file/C6RADYV7LT/
http://mega.1280.com/file/C8MH5V90M6/
http://mega.1280.com/file/CA0UIP9WCI/
http://mega.1280.com/file/CZ05HZUXAD/
http://mega.1280.com/file/D0B1KJ6KCX/
http://mega.1280.com/file/DAERK6LHJ1/
http://mega.1280.com/file/DBNTJ53I9H/
http://mega.1280.com/file/EEZ3326RLG/
http://mega.1280.com/file/EOWMHUH0Z9/
http://mega.1280.com/file/ESZ404WSJJ/
http://mega.1280.com/file/F0IDLTHEBU/
http://mega.1280.com/file/F23TGS7EIP/
http://mega.1280.com/file/F71H7G35WC/
http://mega.1280.com/file/F758X8HNK2/
http://mega.1280.com/file/FFZTSP0B83/
http://mega.1280.com/file/G6UNLGTZXP/
http://mega.1280.com/file/GA6POGZB2N/
http://mega.1280.com/file/GLHWJXVQF9/
http://mega.1280.com/file/H0JDA1PAQS/
http://mega.1280.com/file/H3SMFKDLFL/
http://mega.1280.com/file/H86B2UO09I/
http://mega.1280.com/file/HMQIQY9MTR/
http://mega.1280.com/file/HZL7YYZSVA/
http://mega.1280.com/file/IDIUMRPMP8/
http://mega.1280.com/file/IJE6WXMOOZ/
http://mega.1280.com/file/IM549D55BV/
http://mega.1280.com/file/IOV3CLIHI3/
http://mega.1280.com/file/IXTQGHO1EN/
http://mega.1280.com/file/J3694C169A/
http://mega.1280.com/file/J6X9VJBYN6/
http://mega.1280.com/file/J8GNPI8F8E/
http://mega.1280.com/file/JCCGBF1DO8/
http://mega.1280.com/file/JEIVJG3VPE/
http://mega.1280.com/file/JH7SY6OECM/
http://mega.1280.com/file/JKT15IJDMU/
http://mega.1280.com/file/JORW9XR5J7/
http://mega.1280.com/file/K2HEDIPF8B/
http://mega.1280.com/file/KHA67VU1HW/
http://mega.1280.com/file/KYNR43UWZN/
http://mega.1280.com/file/L6SMJ4ZGSU/
http://mega.1280.com/file/LBRRDEE8II/
http://mega.1280.com/file/LDGD86SY05/
http://mega.1280.com/file/LFSEJ6ECYQ/
http://mega.1280.com/file/LL7AIMC6SC/
http://mega.1280.com/file/LLX9DL319P/
http://mega.1280.com/file/LMF4TU478A/
http://mega.1280.com/file/LMNQG9IZ9Z/
http://mega.1280.com/file/LPS6JZFO3V/
http://mega.1280.com/file/LQ1D945FVO/
http://mega.1280.com/file/M551LQH73S/
http://mega.1280.com/file/MJ0UT5SE3S/
http://mega.1280.com/file/MSG5W9VHTU/
http://mega.1280.com/file/MXJ3YHGVPK/
http://mega.1280.com/file/N3HA2OYEF1/
http://mega.1280.com/file/NHLTWYVMRF/
http://mega.1280.com/file/NYA7D8F0TY/
http://mega.1280.com/file/O5E822IVDD/
http://mega.1280.com/file/OCCGR03YVZ/
http://mega.1280.com/file/OOINRI1O3C/
http://mega.1280.com/file/OU89QMKZEG/
http://mega.1280.com/file/PP0CP1NXV5/
http://mega.1280.com/file/PTL68NV6M6/
http://mega.1280.com/file/PU0RFJ0FG0/
http://mega.1280.com/file/PUESHVTIFE/
http://mega.1280.com/file/PZUODDNJOS/
http://mega.1280.com/file/Q8CXJM31ZI/
http://mega.1280.com/file/Q9OI724Z39/
http://mega.1280.com/file/QTSU2TW71F/
http://mega.1280.com/file/R5QP25IAJW/
http://mega.1280.com/file/RAFDUDLC9D/
http://mega.1280.com/file/RITB6G7SZN/
http://mega.1280.com/file/RKW5TM2Z0M/
http://mega.1280.com/file/RSNL0VGRR9/
http://mega.1280.com/file/RXXFTYZ587/
http://mega.1280.com/file/S2M0O5Y64M/
http://mega.1280.com/file/S52ND8FH20/
http://mega.1280.com/file/S5OC0F7ESX/
http://mega.1280.com/file/S8XXF3VPY0/
http://mega.1280.com/file/SAK5PNGVY0/
http://mega.1280.com/file/SAZNZHDMKV/
http://mega.1280.com/file/SBOQQIBPW3/
http://mega.1280.com/file/SP30PM091O/
http://mega.1280.com/file/SP7G3VHXDK/
http://mega.1280.com/file/SUYNA84C2B/
http://mega.1280.com/file/T0CXQIJUHY/
http://mega.1280.com/file/T244FEELSL/
http://mega.1280.com/file/TNOULWLS6O/
http://mega.1280.com/file/TVI9ZFPHRT/
http://mega.1280.com/file/UL929QGURS/
http://mega.1280.com/file/UTUC2NNL4Y/
http://mega.1280.com/file/VDJZPR8ZW3/
http://mega.1280.com/file/VR3URS49A4/
http://mega.1280.com/file/VSKN6IM13R/
http://mega.1280.com/file/VUKKFANHKH/
http://mega.1280.com/file/W9SKIIYFGA/
http://mega.1280.com/file/YBFYUAUXF8/
http://mega.1280.com/file/YCHZ1YEH9B/
http://mega.1280.com/file/YHY5O4KFD1/
http://mega.1280.com/file/YLAPR3KS9U/
http://mega.1280.com/file/Z8UG4G2EMO/


Xem Truyền hình trực tuyến tốt nhất với trình duyệt Firefox
Tải miễn phí Tại đây
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nếu các bạn không xem được tivi, vui lòng làm theo:
Hướng dẫn xem tivi trên Tivi24h.ComCopyright © Tivi24h.Com 2009. Developed by TIVI24H.COM. Nguồn phát bởi VTC, MegaFun và một số nơi khác.
Website: Tivi24h.Com - Email: tivi24h.com@gmail.com - Yahoo: tivi24h.com
Xem tivi online | Truyền hình online | Truyền hình trực tuyến | VTC online | Truyền hình cáp | Television online | Xem TV online | Coi tivi | VTV online | Xem bóng đá trực tuyến| Xem phim online